Driws_logo_black

Driws är ett snillrikt säkerhetssystem för flygplatser, som byggdes för att med större enkelhet och fortsatt hög säkerhet, kunna meddela fordon på och runt landningsbanor när och var det är säkert att befinna sig. Vi fick uppdraget tillsammans med Millcode och Effectsoft att skapa designen av systemets interface, logotyp och grafisk profil.